PostHeaderIcon R E G U L A M I N KONKURSU na prezentację multimedialną pod hasłem „Po pierwsze….. nie krzywdzić”

R E G U L A M I N

KONKURSU

na prezentację multimedialną
pod hasłem
„Po pierwsze….. nie krzywdzić”


Pobierz regulamin --->ZIP

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2014-10-27 19:41:09
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-10-27 20:42:23
Odsłon: 15
Dziennik zmian
 

PostHeaderIcon Konkurs literacki i plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Po pierwsze…nie krzywdzić!"

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia I Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu informuje, że w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt –  „Po pierwsze...nie krzywdzić!”.

W ramach Projektu odbędzie się Konkurs literacki i plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Po pierwsze…nie krzywdzić!", którego celem będzie wykorzystanie potencjału twórczego jego uczestników w zakresie tworzenia dzieł literackich, a także prac plastycznych o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Dla laureatów Konkursu przewidzieliśmy nagrody.

W załaczeniu regulamin konkursu -->ZIP

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2014-10-27 19:35:22
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-10-27 20:40:17
Odsłon: 17
Dziennik zmian
 

PostHeaderIcon ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE

 DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

W ramach funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie realizowane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

Prowadzone są one w celu:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 

Odbywają się one poza siedzibą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej , tj. w:

 • Dział Profilaktyki Uzaleznień i Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. G.Roweckiego 3 
Udział w zajeciach odbywa sie po wczesniejszym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 796 717 014 lub 74 846 75 58.

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-03-01 20:18:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-03-01 21:23:00
Odsłon: 1936
Dziennik zmian